Pereõde Ellis Kalamets on puhkusel 07.08.2023-27.08.2023. Pereõe puhkuse ajal on perearstikeskus avatud E, T, N, R 8:00-16:00, K 10:00-18:00

Kodukord

  • PEREARSTIKESKUSSE  TULLA KOHALE  AINULT eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks
  • Etteregistreerimata patsiente teenindab esmalt pereõde
  • Korduvretseptide tellimine E-R kell 07:30 - 16:00 telefonil 32 59 133 (Palume nimetada ravimi saaja nimi ja ravimite nimetused)
  • Perearsti puhkuse ajal võtab vastu asendusarst
  • Haigestumise korral teatada sellest samal päeval pereõele. Haiguslehte tagasiulatuvalt ei väljastata.
  • Vajalike tõendite saamiseks palume pöörduda pereõe poole telefonil 32 59 133