Perearst Merilin Kütt on puhkusel 20.05.2024-02.06.2024. Asendusarsti vastuvõtule registreerimiseks võtta ühendust telefonil 3259133.

Kodukord

  • PEREARSTIKESKUSSE  TULLA KOHALE  AINULT eelneval kokkuleppel ja õigeks ajaks
  • Etteregistreerimata patsiente teenindab esmalt pereõde
  • Korduvretseptide tellimine E-R kell 07:30 - 16:00 telefonil 32 59 133 (Palume nimetada ravimi saaja nimi ja ravimite nimetused)
  • Perearsti puhkuse ajal võtab vastu asendusarst
  • Haigestumise korral teatada sellest samal päeval pereõele. Haiguslehte tagasiulatuvalt ei väljastata.
  • Vajalike tõendite saamiseks palume pöörduda pereõe poole telefonil 32 59 133